วัตถุประสงค์ thaibacklist.online

          ในปัจุบันแนวโน้มการพฤติกรรมการซื้อสินค้า มีรูปแบบที่มาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น  และอีกช่องท่างที่มีข้อดี และมีผลกระทบตามมาเป็นเงาคือ การซื้อขายแบบออนไลน์ และกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทุกวัน  ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทย และทั่วโลกมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะด้วยจากความสะดวกในการซื้อสินค้า  เนื้อหา รายละเอียดตัวสินค้าสามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างแพร่หลาย  การซื้อสินค้าออนไลน์ช่วยให้ประหยัดเวลา ราคาที่เหมือนจะถูกกว่า มีร้านค้าให้ได้เลือกมากยิ่งกว่า รวมถึงการมีสินค้าหลากหลาย มากกว่าร้านค้าปลีกหรือตามท้องตลาด  ระบบออนไลน์ มีขีดความสามารถมากขึ้นทุกวัน รวมถึงระบบขนส่งที่นำมาปรับให้สอดคล้อง ให้มีประสิทธิภาพ  และสิ่งที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับระบบนี้ คือการชำระค่าสินค้า  มีทั้งจ่ายก่อน และเก็บปลายทาง  การโอนเงินก่อนได้รับสินค้า ผู้ซื้อจำเป็นที่จะแบกรับความเสี่ยงทั้งหมด

          ที่ผ่านมา มีผู้ซื้อของออนไลน์จำนวนมาก ถูกหลอกลวง ฉ้อโกง ให้ซื้อของโดยต้องโอนเงินล่วงหน้า ในขณะที่ไม่ได้รับสินค้า และไม่สามารถติดต่อผู้ขายเพื่อขอรับเงินคืน หรือเอาความผิดได้    โดยสิ่งเหล่านี้ ไม่ควรจะมีในสังคมไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพคนไทย  อาชีพเสริม

          ผู้ก่อตั้ง จึงคิดก่อตั้ง thaibacklist.online เป็นศูนย์ในการตรวจสอบผู้ขายที่ทุจริต โดยผู้บริโภคที่เคยมีประสบการณ์กับผู้ขายที่ทุจริตสามารถเข้ารายงานข้อเท็จจริงและหลักฐานประกอบ โดยถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงกับข้อกำหนดการใช้บริการ ว่าด้วยเรื่องของข้อมูลที่สุจริต (เช่นใบแจ้งความ หลักฐานการโอนเงิน)  เพื่อให้ผู้ใช้บริการผู้อื่น สามารถเข้ามาตรวจสอบข้อมูล ก่อนพิจารณาตัดสินใจทำการซื้อขายกับผู้ขายที่ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแม้แต่อย่างใด

ติดต่อเพื่อแนะนำ ในการพัฒนาต่อไป

Thaibacklist วางแผนพัฒนาเว็บไซด์ต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หากมีคำแนะนำหรือข้อคิดเห็น สามารถติดต่อ admin เว็บไซด์ได้โดยตรงที่ admin@thaibacklist.online
Facebook Comments Box