อรวรรณ พุ่มมา Jomjamshop

Facebook Comments Box
 • นาฬิกา
 • Facebook
 • อรวรรณ
 • พุ่มมา
 • Jomjamshop
 • 520
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • 2050689906
 • โอนเงินไปแต่ตั้งใจส่งของมาขาดให้ส่งคืน และให้ซื้อเพิ่ม แล้วไม่ส่งของให้ทั้งหมด ไปทวงแจ้งว่าของหมด และ ไม่คืนยอด แต่ยังไลฟ์สดขายของปกติ

 • ณัฐธนิชญ์ นภสิทธิ์จินดา
 • 0909954226