วีณา ชาญกสิกรณ์

Facebook Comments Box
 • ผ้าปิดจมูก
 • Facebook
 • วีณา
 • ชาญกสิกรณ์
 • Facebook
 • 4064409355
 • 700
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • สั่งสินค้าผ้าปิดจมูกไป โอนเงินเรียบร้อย แต่ผู้ขายไม่ส่งสินค้าให้ และไม่คืนเงินให้ ทวงไปแล้วก็ไม่ชำระให้ ผู้ขายใช้ชื่อเฟสบุคว่า Tourkondaew

 • พิตะวัน ละออศรี
 • 0949625425