นาย ณัฐวุฒิ พลเสนา

Facebook Comments Box
 • โกง
 • ไลน์
 • ณัฐวุฒิ
 • พลเสนา
 • ใลน์
 • 1800
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • 8002225630
 • โกงเงินไป บอกจะโอนให้7300พอเราโอนบิกค่ายูสเซอร์300พอเราโอนอีกบอกค่าเเอนมิน600เเระเราก้โอนอีกรอบ900บอกเพื่อเปิดบันชี

 • หนึ่งฤทัย บุญพึ่ง
 • 0627535382