จิรเมธ ขันตี

Facebook Comments Box
 • ryzen 5 2600
 • facebook
 • จิรเมธ
 • ขันตี
 • facebook
 • 0261277891
 • 3000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ได้เห็นคนโกงโพสขาย จึงติดต่อเพื่อ ซื้อขาย ตกลงกัน 3000 บาท เเละ รอของ พอถึงกำหนดกับผบว่าของทำไมยังไม่มาถึง
  จึง ติดต่อกลับ ขนโกง ปรากฎว่า ผู้ขายได้ทำการ บล็อกการติดต่อกลับ

 • narupakron
 • 0954458588