กุลภญา ภู่พรามณ์

Facebook Comments Box
 • ออมเงิน
 • Facebook
 • ซาก้า
 • ช๊อป
 • 3139900065011
 • Facebook
 • 90,000
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 4011866744
 • การชักชวนให้ลงออมเงินทางหน้าเฟสบุ๊ค และไม่จ่ายยอดให้ตามกำหนด ไม่ปิดเฟสแต่ยังมีการเปิดให้ลงออมอยู่

 • Pranalee
 • 0846541710