กรรณิการ์ บุ้งทอง

Facebook Comments Box
 • โทรศัพท์/เครื่องพระ/เหยื่อตกปลา
 • Facebook/marketplace
 • กรรณิการ์
 • บุ้งทอง
 • Facebook
 • 1800
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 0640232405/9897771581
 • คนโกงจะบอกว่าไม่มีส่งปลายทาง แต่จะแจ้งเลขแท็กแล้วให้เราโอนเงินให้เพื่อความสบายใจ แต่ของที่คนโกงส่งไม่ใช่ของที่เราต้องการซื้อ ที่เค้าส่งมาเป็นนมโรงเรียน

 • วารีรัตน์ ทองดี
 • 0990282161