ฉัตร์ตยา ไทยซื่อ

Facebook Comments Box
 • โทร
 • โทรศัพท์
 • ฉัตร์ตยา
 • ไทยซื่อ
 • 092-621-9299
 • 860
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • 0980128616
 • โทรมาอ้างกับร้านค้าว่าเป็นไรเดอร์สีเขียว ส่งอาหารให้ลูกค้า รถเสีย ซ่อมรถเรียบร้อยเงินไม่พอ ติดต่อคนที่บ้านไม่ได้ ขอยืมเพื่อจ่ายค่าซ่อมให้ร้าน

 • นันทิยา จุฑากร
 • 0986323698