น.ส.ปณิตตา ช้างปาน

Facebook Comments Box
 • แจ้งปั่นสล็อตแจกพอตแตก
 • Line
 • ปณิตตา
 • ช้างปาน
 • 1669900556651
 • Line
 • 1500
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • 8002215023
 • แจ้งว่าปั่นสล็อตแจกพอตแตก ถ้าต้องการถอนให้อัพเดทยูสเชอร์จึงจะสามารถถอนเงินได้ โดยให้โอนเงินไปก่อนจึงจะสามารถถอนเงินได้ โอน1500 แล้วจะอัพเดทยูสเชอร์ให้ แล้วจะได้ถอนในยอดจำนวน39,175เมื่อโอนไปแล้วให้ส่งสลิปตามด้วย หลังจากนั้นก็อ้างว่าคำนวณยอดอัพเดทผิดให้โอนอีก2485ถึงจะถอนได้

 • ณัฐพล ฤทธิ์บุญ
 • 0937801501