น.ส ภัทราวดี เเซ่ลิ่ม

Facebook Comments Box
 • หวย
 • Line
 • ภัทราวดี
 • เเซ่ลิ่ม
 • Line
 • 1540
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • ชื่อบัญชี : น.ส.ภัทราวดี
 • ไลน์เเอดขายหวยรัฐบาล อ้างว่ามีเเอดมินดูเเลตลอด24ชม. หลังจากหวยออก เงียบหาย
  ค่าเสียหายทั้งหมด 3บิล เป็นเงิน1540บาท

 • สุพัตรา เพียงตา
 • 0639721724