วีระชัย รุ้งนารายณ์

Facebook Comments Box
 • สร้างLineปลอมกองทุนประกันวินาศภัย มาหลอกเงินผู้เสียหาย
 • Line
 • วีระชัย
 • รุ้งนารายณ์
 • Line
 • 3000
 • ธนาคารกรุงไทย
 • 214-0-529-073
 • สร้างLineปลอมกองทุนประกันวินาศภัยมาเอามาโพสต์หลอกให้คนแอดไลน์แล้วอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัย หลอกว่าถ้าจ่ายให้ 3000 / 1000 จะทำเรื่องยื่นลัดคิวเอาเงินสินไหมของบริษัทเดอะวันที่ปิดตัวไป

 • บุษบากร
 • 0860453693