ปชาบดี ใจดี

Facebook Comments Box
 • ชุดตรวจโควิด
 • Facebook
 • ปชาบดี
 • ใจดี
 • Facebook
 • 439
 • ธนาคารทหารไทย
 • 9742053425
 • สั่งซื้อชุดตรวจโควิด บอกว่า 3-4 วัน
  แต่นี่ 10 วันแล้วของยังไม่ได้ เช็คเลขที่ติดตามก็ไม่ได้
  ผู้ขายแจ้งรายละเอียดว่าส่ง j&t express แต่ให้เช็คตามลิงก์ที่ผู้ขายสร้างขึ้นเองซึ่งระบุว่าส่งแล้ว ซึ่งผู้ซื้อกลับเช็คจาก j&t express ไม่ได้ ไม่มีบันทึก แต่ผู้ขายบอกว่าไม่ได้ส่งเจที งง ก็ผู้ขายบอกเอง

 • นรินทร์ ดารุณศิลป์
 • 089 5754947