นางสาวพรนภา วะยะคำ

Facebook Comments Box
 • กู้เงินไม่คืน
 • Facebook/Line
 • ศกวรรณ
 • พันธุรี
 • Fb : sakonwan phunturee
 • 20
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 0233391379
 • กู้ และ ยืมเงิน จากเพื่อน และบุคคลที่รู้จัก แล้วไม่คืนเงิน เงียบหายไม่ติดต่อ และไม่ชดใช้หนี้ ยอดรวมเกิน 100,000 บาท

 • ศกลวรรณ พันธุรี
 • 0951794850