วิจักขณ์

Facebook Comments Box
 • 6900
 • waplog
 • วิจักขณ์
 • มาบุญลือ
 • 4100900095808
 • waplog
 • 9700
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ไทยพาณิชย์
 • หายตัว ไป 1 ปี กว่า และติดต่อมา แล้วก็ติดต่อมาที่ 23 สิงหาคม แล้วบอกว่าจะคืน ก็หาย ไปอีก ไม่ติดต่อกลับมา แม้แต่ขาว

 • ปริตต์มงคลถาวรเจริญ
 • 0850874572