ร้าน VR Kemistry

Facebook Comments Box
 • อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • Facebook
 • นางสาวทัศนีย์
 • โตใหญ่
 • https://m.facebook.com/VRKEMISTRY/
 • 10000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 1631014379
 • ร้านจะอ้างว่า มีหน้าร้าน มีเอกสารนิติบุคคลต่าง ๆ ให้เชื่อว่ามีตัวตนจริง ไม่โกง พอโอนเงินแล้วจะไม่ส่งของไม่คืนเงิน

 • นางสาวทัศนีย์ โตใหญ่
 • 0928578866