นาย วรกร ใจแก้ว

Facebook Comments Box
 • เครื่องสไปรท์สายไฟเบอร์ออฟติก
 • Facebook
 • นาย วรกร
 • ใจแก้ว
 • 1501200103495
 • Facebook และ เบอร์โทร 0958091006
 • 9000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 0938182248
 • ผู้ขายส่งสินค้าไม่ถูกต้องตามส่งค้าและไม่สามารถติดต่อได้ และไม่ยอมคืนเงิน

 • สมชาย มงคลสกุลบุญเลิศ
 • 0913807636