กนกวรรณ ขวัญซ้าย

Facebook Comments Box
 • จ่ายค่าสินค้าผ่านโครงการคนละครึ่ง
 • Facebook
 • กนกวรรณ
 • ขวัญซ้าย
 • Facebook
 • 300
 • ธนาคารกรุงไทย
 • 6786198139
 • หลอกให้โอนเงินผ่านโครงการคนละครึ่งไม่ส่งสินค้าและมีพฤติกรรมทำกับคนอื่นอีกมาก

 • พรรธ์ชญมล จำปา
 • 0959896105