จักรินทร์ กลิ่นสาลี

Facebook Comments Box
 • เสื้อยืด 2 ตัว 240 บาทรวมค่าส่ง
 • facebook marketplace
 • จักรินทร์
 • กลิ่นสาลี
 • Facebook Messenger
 • 020368158125
 • 240
 • ธนาคารออมสิน
 • สั่งซื้อเสื้อยืด 2 ตัว โอนเงินให้ทางแอพ 240 บาทรวมค่าส่ง จากนั้นลบสินค้า ออกจากกลุมสนทนา แล้วบล็อกเฟสบุ้ค

 • คมสันต์ ชูเชิด
 • 0908869223