นายศุภชัย แสนยาสมุทร์

Facebook Comments Box
 • หลอกยืมเงินแล้วลบบัญชีไม่รายละเอียดแชท
 • Tinder
 • ศุภชัย
 • แสนยาสมุทร์
 • Tinder
 • 10000
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • 8002146318
 • แชทหลอกยืมเงิน พูดให้หลงเชื่อ มีหน้าที่การงาน คืนแน่ ๆ จะคืนให้ 1 เท่า พอได้เงินแล้วลบบัญชี ทินเดอร์ไม่สามารถดูประวัติแชทได้ ถ้าฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งลบบีญชีออก

 • พัชราวดี สาวงค์
 • 0614058998