ธงไชย โตงาม

Facebook Comments Box
 • Meter
 • Facebook
 • ธงไชย
 • โตงาม
 • Fb
 • 10,0400 baht
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 1088287947
 • โอนเงินแล้ว ไม่ส่งสินค้าเลย ติดต่อไม่ได้
  ทำใบเสร็จปลอม ว่าส่งสินค้าแล้ว แกล้งส่งของผิด ขอเงินเพิ่ม. แกล้งแจ้งราคาผิดขอเงินเพิ่ม
  มีนาย กิตติศักดิ์ รุ่งเรือง. ร่วมช่อโกงด้วย พร้อมเพย์ เลขที่ .........6658. ส่งเป็น qr code. ให้เราโอนเงินให้.

 • ธวัชชัย เพชรวิชิต
 • 0897263171