พฤกษ์ ภู่ประดับ

Facebook Comments Box
 • แหวนเพชร
 • Facebook
 • พฤกษ์
 • ภู่ประดับ
 • Kookkai
 • 15,000
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 1222379927
 • มันปลอมเป็นเพจร้านขายเพชรทักมาบอกให้โอนเงินค่ะ

 • อรอุมา
 • ปึก