พฤกษ์ ภู่ประดับ

Facebook Comments Box
 • แหวนเพชร
 • Facebook
 • พฤกษ์
 • ภู่ประดับ
 • Kookkai
 • 15,000
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 1222379927
 • มันปลอมเป็นเพจร้านขายเพชรที่หนูประมูลสินค้าทักมาค่ะ

 • อรอุมา ปึกแก้ว
 • 0965986085