น.ส.อมรรัตน์ กิจผล

Facebook Comments Box
 • รถไฟฟ้า
 • Facebook
 • น.ส.อมรรัตน์
 • กิจผล
 • Facebook
 • 2,870
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • 8002135799
 • ซื้อสินค้ารถไฟฟ้า..ไม่ส่งสินค้า..พอทวงถามก็บล็อคเฟส..เปลี่ยนโปรไฟล์..หลอกลวงต่อว่ากำลังไปส่งสินค้าในโปรไฟล์ใหม่...มีคนถูกใจติดตามหลายหมื่นคน..
  จะไปหลอกใครอีกเยอะ

 • น.ส.จิตลดา ละอองแก้ว
 • 0949465440