บรรลือศักดิ์ นุชเจริญ

Facebook Comments Box
 • ปูไข่20โล
 • สุพัตรา มีเงิน
 • ธิดารัตน์
 • แดงหนำ
 • 174990022818​1
 • 0646089447
 • 10300
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • 5471129187
 • โกงโดยการบอกว่ามีของและสั่งของคนอื่นให้ และบอกอีกเจ้าว่าเอาแค่10โลที่เหลือ20โลเค้าส่งเอง แต่พอได้เงินแล้วบลอค

 • กฤษิรา ภูภัทระศิริ
 • 0835396449