นีน่า มหาจันทร์

Facebook Comments Box
 • โทรสัพ
 • facebook
 • นีน่า
 • มหาจันทร์
 • 1349901103156
 • facebook
 • 2500
 • ธนาคารกรุงไทย
 • 8340284914
 • สั้งซื้อโทรสัพของไม่ส่งเงินไม่คืนติดต่อมาแถทุก
  วันแต่ไม่ยอมคืนเงินที่โกงไปคืนให้โดนกันหลาย
  คนมากคะกับคนนี้เกือบ3เดือนแล้วที่มันโกงหก
  ไม่ยอมคืนเงิน2500มาให้

 • สุทิษา จิ๋วเจริญ
 • 0647264546