นายวรโชติ เครือคำหล้า

Facebook Comments Box
 • เรือนลิ้นเร่งปีกผีเสื้อ
 • Facebook
 • วรโชติ
 • เครือคำหล้า
 • Facebook : Peera Middee , มีใหม่ ลืมเก่า
 • 100
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • 2374090377
 • ออกแนวร้อนเงิน อยากให้โอนเต็มยอด แต่ผมมัดจำไป100 ตกลงว่าถ้าจะส่งแล้วจะโอนเพิ่มให้อีกยอดที่เหลือ แต่ทางนั้นไม่ส่ง เอาแต่อ้าง โครตลาว มีการคนมีลอยสักไม่ได้เหี้ยใช่เขาไม่เหี้ยคนมีลอยสัก แต่มึงเหี้ยโดยสันดาน หน้าเหี้ย

 • Tonbodywave
 • 191