น.ส.วันดี ชนูนันท์

Facebook Comments Box
 • เงินกู้นอกระบบ
 • Facebook
 • วันดี
 • ชนูนันท์
 • Narintip Sangtong
 • 5200
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • 6590208473
 • โกงเงินกู้นอกระบบ
  ค่าเอกสาร1250
  ค่างวดแรก2000
  หลอกว่ายอดไม่เข้าบอกให้โอนไปบัญชีธนาคารใหม่อีก2000

 • อะตอม ศรีสุวรรณ
 • 0910696519