กฤษณะ แก้วพรหม

Facebook Comments Box
 • ชั้นเอนกประสงค์รถบัส
 • facebook
 • กฤษณะ
 • แก้วพรหม
 • facebook
 • 888
 • ธนาคารกรุงไทย
 • 115-3-68632-5
 • ทำการสั่งซื้อชั้นเอนกประสงค์รถบัสไป แล้วคนขายไม่ยอมส่งของให้ตามกำหนด ติดต่อไปไม่อ่านไม่ตอบ ล้มหายตายจาก ติดต่อไม่ได้เลย

 • พุทธาพร สัมฤต
 • 086-1776229