กษิดิศ อินชู

Facebook Comments Box
 • Tablet Samsung
 • Facebook
 • กษิดิศ
 • อินชู
 • Facebook
 • 2900
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ทหารไทยธนชาต
 • ตกลง 2,900 บาท แต่ไม่ส่งของ บล๊อกหนี

 • ไพศาล สังขรัตน์
 • 092-6629523