กฤษดาทิพย์ ยืนยง

Facebook Comments Box
 • เสื้อ
 • เฟส
 • กฤษดาทิพย์
 • ยืนยง
 • Facebook
 • 95
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • 8002074033
 • โอนเงินเสร็จเรียบร้อยเขาบอกจะส่งพัสดุวันถัดไป3-4วันก็ไม่ส่งเลยทักไปถามเขาบล็อกทางการซื้อขายของเรา

 • ชลธิชา กองช่าง
 • 0989750603