ศดิศ เอกากาย

Facebook Comments Box
 • Redmi note 9
 • กษิณ เทพเพลิน
 • ศดิศ
 • เอกากาย
 • 1739900027215
 • กษิณ เทพเพลิน
 • 3200
 • ธนาคารทหารไทย
 • 1652548734
 • ผู้ขายหลอกขายสินค้า Redmi note 9 แต่ส่งกล่องเปล่ารุ่นอื่นมาให้ เจตนาฉ้อโกง ทำการบล็อคเฟสบุค ผู้ขายยังมีคดีอื่นอีกด้วย

 • นุชจรี
 • แย้มงาม