น้ำตาล น้ำตาล

Facebook Comments Box
 • เงินกู้
 • Facebook
 • เนาวรัตน์
 • นวลนรนารถ
 • https://www.facebook.com/profile.php?id=100016108385992
 • 1500
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 1033632351
 • เงินกู้ออน์ไลน์ค่ะมีการส่งวงเงินและค่าประกันตามเงินที่กู้หนุกู้15000ใช้เฟสบุ๊คโกงหลอกให้โอนเงินค่าประกันก่อน900แลเวให้โอนเพิ่ม900เป็น1500แล้วให้รอว่าผ่านมัยค่ะจากนั้นก็ได้บล็อกเฟสไปเลย

 • สุดาภา พงค์สุวรรณ
 • 0910277835