นายรุ่งเรือง เพ็ชรสนิท

Facebook Comments Box
 • เครื่องเสียง
 • Facebook
 • นายรุ่งเรือง
 • เพ็ชรสนิท
 • 39206000088550
 • Facebook
 • 383-2-69279-6
 • 24000
 • ธนาคารทหารไทย
 • ผมไปโพสต์หาเครื่องเสียงมือสอง ผู้ขายก็ทักมาทางเฟสว่ามีของตรงที่ต้องการ โดยส่งรูปให้ดูทางเฟส และมีคนมายืนยันการส่งของทุกครั้ง ผมจึงมั่นใจในตัวคนขาย โอนเงินเสร็จผู้ขายก็แจ้งปิดการขายและแจ้งว่าจะส่งเลขใบส่งของ แต่ก็ไม่แจ้งมา หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้ครับ

 • นายผดุงวิทย์ ดิษฐเจริญ
 • 0827681423