นาย เพรชศิวะ เจียรเจริญ นาย ธนายุทธ ใจดี

Facebook Comments Box
 • ชักชวนเล่นเกมส์
 • https://l.facebook.com/l.php?u=httpslin.eeWfKFmNAPfbclidIwAR3ZJIGRWmZUOOrq1kyUwHMgEL4YBXO8ahItlqmko3jRPwnvXpr6oJ0IVD8&h=AT0ewEB4HalOYDuxrZ37AKN2jZW-435pJYnA35YOOHH-gHqmTDl5914PIQk-z3c8kIA7X7TbnDe5tfEU5AMtiP_HLbsdicCDFDkJIIlxHlFrbRcjuxpJwHFHR_7ffDzMV-0U
 • นาย ธนายุทธ ใจดี
 • นาย เพรชศิวะ เจียรเจริญ
 • FB Surf Skate168
 • 0878809270
 • 2000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • เป็นการโพสโฆษนาชักชวนเล่นเกมส์แล้วหลอกให้โอนเงินเพื่อเติมเงิน

 • ประวิทย์ พันมหา
 • 0640629284