น.ส.สมิตา ทบประดิษฐ์

Facebook Comments Box
 • น้ำยาบุหรีไฟฟ้า
 • เฟสบุ๊ค
 • น.ส. สมิตา
 • ทบประดิษฐ์
 • Smita Fah
 • 290
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • 6350494636
 • คนนี้โกงคะ ชืเอน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผัดเรามาเป็นเดือนบอกไม่เคยโกงใครตอนนี้ก็ยังไม่ได้คือยอดแค่290แต่ก็เินคะ

 • แจม
 • 0870890495