นันทภพ นันต๊ะแก้ว

Facebook Comments Box
 • เมล็ดกล้วยตานีด่าง
 • Facebook
 • นันทภพ
 • นันต๊ะแก้ว
 • 0615852234
 • 350
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • 5202713247
 • สั่งซื้อเมล็ดกล้วยด่าง เขาอ้างว่าพร้อมส่งเลยให้โอนเงินก่อน หลังจากโอนแล้ว บล็อกเฟสหนีไปเลยครับ

 • วิวัฒน์ วิสุขะ
 • 0636373757