กนกวรรณ พุ่มศิโร

Facebook Comments Box
 • เสื้อผ้า
 • Facebook
 • กนกวรรณ
 • พุ่มศิโร
 • Facebook
 • 240
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • กรุงไทย
 • สั้งซื่อแต่เอาเลขพัสดุที่ตรวจสอบไม่ได้ส่งให้แล้วพอถามว่าส่งของยังก็อ้างโน้นอ้างนี้จนตอนนี้ไม่ตอบอะไรเลยสั่งของตั่งแต่วันศุก จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลขพัสดุ

 • สุนิสา
 • 098941702