สาวิตรี คุณศิริ

Facebook Comments Box
 • แมสเกาหลี
 • Facebook
 • สาวิตรี
 • คุณศิริ
 • เฟสบุ๊ค
 • 100
 • ธนาคารออมสิน
 • 020362558510
 • สั่งซื้อแมวเกาหลี 5 แพ็ค ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่15 กรกฏาคม 2564 และได้โอนเงินไปยังธนาคารออมสิน ชื่อสาวิตรี คุณศิริ เป็นจำนวนเงิน 100บาทถ้วน แต่เมื่อโอนเงินแล้วจึงได้ถามขอเลขรหัสส่งสินค้า เงียบติดต่อไม่ได้อีกเลย พบว่าปิดเพจเฟสบุ๊คไปแล้ว

 • ถิรดา พลอยศรีไพร
 • 0847736209