นางสาวจันจิรา พุ่งทรัพย์

Facebook Comments Box
 • โินเงิน
 • ไลน์ มยุรี
 • จันจิรา
 • พุ่มทรัพย์
 • ชื่อไลน์ มยุรี
 • 1,000
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • จินจิรา พุ่มทรัพย์
 • ผมกู้เงินเขาแต่เขาไห้แต่เขาไห้โอนเงินก่อน1,000ตอนนี้ยังไม่ได้เลยคับ

 • กรกฎ ยังดี
 • 0647909387