คุณัชญา ไชยทะเศรษฐ์

Facebook Comments Box
 • ผลไม้อะโวคโด/ลำไย
 • ตั้งใจส่งของเน่า
 • คุณัชญา
 • ไชยทะเศรษฐ์
 • Chaya Cth
 • 6,600
 • พร้อมเพย์ (PromptPay)
 • 0934780331
 • สั่งของไป ส่งเเต่ของเน้ามาให้ ตั้งใจส่งของเน่า
  และสั่งไป130โลได้แค่50โล เน่าทั้งหมด

 • ภัทราภรณ์ จันทร์แจ่ม
 • 0655033749