นายภิญโญ พัฒนวสันต์พร สย.9143 ที่อยู่ 221/2 ม.8 ต.ท่าโพธิ์

Facebook Comments Box
 • วิศวกรโยธา
 • https://www.facebook.com/pinyo.pattanawasanporn
 • ภิญโญ พัฒนวสันต์พร Bankok bank 024-8-09983-0
 • ภิญโญ พัฒนวสันต์พร Bankok bank 024-8-09983-0
 • 081 8870704
 • 60,000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ภิญโญ พัฒนวสันต์พร Bankok bank 024-8-09983-0
 • รับงานออกแบบโครงสร้าง รับเงินแล้วไม่ส่งงาน ติดจ่อไม่ได้ ปิดโทร ไม่อ่านไลน์ ทำการฟ้องแล้ว

 • สุรเชษฐ์ มณีโชติ
 • 089079133÷