สาวิตรี แก้วกองแสง

Facebook Comments Box
 • กู้ยืมเงินไม่คืน
 • Facebook​
 • สาวิตรี​
 • แก้วกรองแสง
 • สุดกำใจคือเด็กอ้วน​ สุดหัวใจคือเทอร์
 • 5000
 • ธนาคารออมสิน
 • 020265855849 ออมสิน สาวิตรี แก้วกองแสง
 • ได้ว่ายืมเงินแล้วไม่คืนบล็อกเฟสหนีหายเจ้าหนี้ยอดเงิน5000บาทไม่รวมต้นดอก​

 • วิฑิตา​ เฉลิมพล
 • 0955380872​