พงษ์พันธุ์​ พิมพา

Facebook Comments Box
 • โทรศัพท์​มือถือ​
 • Facebook
 • พงษ์พันธุ์
 • พิมพา
 • Facebook
 • 5000
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • 8002071583
 • สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ​ในเพจในเฟสบุคราคา5000บาท​ แล้วไม่ได้รับสินค้าชื่อเพจสินค้าหลุดจำนำ

 • ธิดารัตน์
 • 0949781717​