น.ส.ยุพิน กันชัยยา

Facebook Comments Box
 • จักรยานไฟฟ้า
 • Facebook
 • น.ส.ยุพิน
 • กันชัยยา
 • Facebook
 • 2500
 • ธนาคาร CIMB
 • 7012031371
 • ตกลงซื้อขายจักรยานไฟห้าผู้ขายบอกให้โอนชำระค่าจักรยานไฟฟ้า2500 ผู้ขายได้เงินแล้วไม่ส่งสินค้าให้ หลบหนีจากการติดต่อ บล๊อกเฟสบุ๊กหลังจากโอนเงิน1วัน บล๊อกการติดต่อทุกทาง

 • จรรยา วิดประโคน
 • 0857098721