น้ำ หนึ่ง2

Facebook Comments Box
 • โทรศัพท์
 • Line@500pnmzo
 • นาง อ่อน นามอุ่น,นายธีระศักดิ์ อินดวง
 • น.ส.นงค์เยาว์ กาใจ
 • @500pnmzo
 • 10000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 0983322581,0991655042,6312459663
 • ตกลงราคาเครื่อง 900,1200,1500 โอนให้แต่กับมาเรียกเก็บเพิ่ม ค่าขนส่ง,ค่าประกันเครื่อง ค่าเอกสารเครื่อง ล่าสุดเก็บค่าดำเนินการ อีก 2400 โอนแล้วเงียบหายไม่ตอบ

 • ศิริลักษณ์
 • 0953108890