กฤษติยานันท์ พรดอน

Facebook Comments Box
 • กู้ยืมเงินแล้วไม่คืน
 • Facebook
 • นิธิศ
 • ตันภิบาล
 • Mukmuk tl
 • 1000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 0968439235
 • โกงเงิน แล้วหนีหาย มาขอกู้ยืมเงิน แล้วผลัดวันๆไปเรื่อยๆ เลื่อนวันไปเรื่อยๆสุดท้ายไม่ได้เงินคืน คนในครอบครัวเป็นแบยเดียวกันไม่ยอมรับผิดชอบ

 • นิธิศ
 • 0951340775