เฉลิมทัวร์คอนกรีตรับเทปูนราคาถูก

Facebook Comments Box
 • รับเหมาเทพื้นคอนกรีต
 • เฉลิมทัวร์คอนกรีตรับเทปูนราคาถูก
 • เพ็ญศรี
 • ถ้ำใหญ่
 • 0841128605
 • 35,000
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • 0053165648
 • เป็นช่างที่รับเหมาเทพื้นคอนกรีตรับงานไปแล้วทำเสียหายและขอเบิกเงินก่อนล่วงหน้าหลังจากนั้นไม่มาทำงานให้อีกเลยแล้วก็ไม่มาแก้งานให้ ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อได้และก็ยังไม่คืนเงิน

 • ชุติมา จันทร์ศร
 • 0835326656