พลทหาร พงศักดิ์ทเพ็งดี

Facebook Comments Box
 • 34700
 • facebook
 • พลทหาร พงศ์ศักดิ์
 • เพ็งดี
 • facebook เสี่ย จัดให้ (อาม)
 • 34700
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • พลทหาร พงศ์ศักดิ์ เพ็งดี
 • สั่งซื้อทุเรียนไปแต่ไม่ได้รับทุเรียนค่ะ สั่งไป 300 โล โอนตังนัดวันส่งแต่ไม่ส่งตามนัดหมาย

 • ทรงกรด ศรีสถาน
 • 0918673778