เกรียงไกร แก้วจันทร์

Facebook Comments Box
 • โกงหวย
 • Line
 • เกรียงไกร
 • แก้วจันทร์
 • 083-609-5988
 • 54,598
 • ธนาคารกรุงไทย
 • 8642413578
 • ส่งหวยให้ พร้อมโอนยอดไป พอถูกกับไม่จ่าย บล็อกหนี และไม่คืนเงินยอดที่ซื้อไป ไม่ได้จะเอาค่าถูกหวย แต่แค่อยากได้ยอดซื้อคืนมาแค่นั้นค่ะ

 • ปภัสสร ไชยสนาม
 • 0612814191