นางสาวกัลยา ทองวงษ์

Facebook Comments Box
 • อ้น3ตัว
 • Facebook
 • นางสาวกัลยา
 • ทองวงษ์
 • 1739901901318
 • Facebook
 • 20364101897
 • 12,000
 • ธนาคารออมสิน
 • วันที่22-23 ได้ติดต่อขอซื้ออ้นตาแดง จำนวน 3 ตัว จากFacebook สากลครบ้านสัตว์ ฟาร์มสัตว์เลี้ยง นัดรับตัวอ้นที่ บขส.อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ตอนเย็น เมื่อถึงวลา ไม่มาส่งของตามที่ตกลงกันไว้ ติดต่อกลับ ปิดเครื่อง ปิดการสื่อสารทั้งหมด จึงรู้ว่าโดนหลอก

 • นายสุริยา ธำรงวงศ์วิทย์
 • 0630605909